kirklight_Referencia: 6859
saja 6859
Referencia: 6859
Tipo: Techo

Pasntalla/Shade 15x50

Total 45/150x25


R-456 Blanco,Negro,Beig - Cromado

White,Black,Beig - Chrome


E-27 Max. 60 W.