kirklight_Referencia: 5926 - 1002
Napoli 5926 - 1002
Referencia: 5926 - 1002
Tipo: Pié

Pantalla/Shade 50x45x20

Total 170x50


R-248 Blanco,Gris,Beig - Chrome

White,Grey,Beig - Chrome


E27 Max. 2x60W.